ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

رامین رجائی
بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مهندسی برق
تلفن ثابت: 29904110
ایمیل: r_rajaei@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir