ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام درمحور چالش FPGA و سایر محورها
در این نوع ثبت نام می توانید تنها در محور "چالش FPGA" و یا در این محور به همراه سایر محورهای دیگر به دلخواه ثبت نام نمایید.
آنلاین ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 1500000 (IRR)
ثبت نام در هم طراحی سخت ­افزار و نرم ­افزار و سایر محورها
در این نوع ثبت نام می توانید تنها در محور  "هم طراحی سخت ­افزار و نرم ­افزار" و یا در این محور به همراه سایر محورهای دیگر به دلخواه ثبت نام نمایید.
آنلاین ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 1500000 (IRR)
ثبت نام در محور طراحی مدارهای مجتمع خاص منظوره و سایر محورها
در این نوع ثبت نام می توانید تنها در محور "طراحی مدارهای مجتمع خاص منظوره" و یا در این محور به همراه سایر محورهای دیگر به دلخواه ثبت نام نمایید.
آنلاین ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 1500000 (IRR)
ثبت نام مخصوص اعضای سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور
آنلاین ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 1350000 (IRR)