ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

حمایت کنندگان همایش

رديف

نام سازمان/ شركت/دستگاه

رييس دستگاه/ مديرعامل

دولتي/ غيردولتي

نماينده (مسئول) برگزاري همایش

سمت نماينده در سازمان /دستگاه

۱

شرکت مپنا

دکتر علی‌آبادی

دولتی

ابوالفضل بهجت‌پناه

مشاور مدیرعامل

۲

شرکت ساتبا

دکتر صادق‌زاده

دولتی

آقای محمدنژاد

مدیر فنی

3

معاونت علمی ریاست‌جمهوری

دکتر ستاری‌

دولتی

دکتر قادری‌فر

رییس مرکز فناوری‌های راهبردی

4

شرکت توانیر

آرش کردی

دولتی

دکتر رجبی مشهدی

رییس مرکز ملی دیسپاچینگ

5

شهرداری تهران

محمدعلی افشانی

غیردولتی

فرهاد اتابکی

رییس شرکت مشاور معاونت عمرانی

مشارکت سازمان‌ها یا انجمن‌های تخصصی خارجی

رديف

نام سازمان/ شركت/دستگاه

رييس دستگاه/ مديرعامل

دولتي/ غيردولتي

نماينده (مسئول) برگزاري همایش

سمت نماينده در سازمان /دستگاه

۱

University of Lorraine

LEMTA laboratory

Fabrice LEMOINE

دولتی

Serge PIERFEDERICI

پروفسور لابراتوار

۲

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

habil. Suchart Siengchin

دولتی

Matheepot PHATTANASAK

پروفسور لابراتوار

3

ASCOT GROUP

Mr. Greca

خصوصی

R. BENINI

مسئول خاورمیانه گروه

4

Gresinimex S.A

VLOTIDELLIS PANAGIOTIS

خصوصی

LISTIS CHARITON

مسئول خاورمیانه گروه

اعضاي كميته اجرایی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی

استادیار

مهندسی برق

شهید  بهشتی

مسئول کمیته نمایشگاه‌ها

73932711

r_gavagsaz@sbu.ac.ir

۲

دکتر پویان هاشمی طاری

استادیار

مهندسی مکانیک

شهید  بهشتی

مسئول کمیته دانشجویی

73932728

P_hashemi@sbu.ac.ir

3

دکتر نگار نباتیان

استادیار

مهندسی مکانیک

شهید  بهشتی

مسئول کمیته بین‌الملل

73932711

N_nabatian@sbu.ac.ir

4

دکتر عسل حسینی منزه

استادیار

مهندسی مواد

شهید  بهشتی

مسئول کمیته انتشارات

73932711

A_hosseinimonazzah@sbu.ac.ir

5

دکتر ایمان خزایی

استادیار

مهندسی مکانیک

شهید  بهشتی

مسئول کمیته داوری مقالات

73932688

I_khazaei@sbu.ac.ir

6

دکتر مختار بیدی

استادیار

مهندسی مکانیک

شهید  بهشتی

مسئول کمیته ارتباط با صنعت

73932656

m_bidi@sbu.ac.ir

اعضاي كميته علمی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

دکتر بابک شکری

استاد

فیزیک

شهید بهشتی

معاون پژوهش دانشگاه

09123027709

 

۲

دکتر محمد عامری

استاد

مهندسی مکانیک

شهید بهشتی

مدیرگروه تبدیل انرژی

09121446991

 

3

دکترمحمدرضا آقاابراهیمی

استاد

مهندسی برق

بیرجند

رئیس دبیرخانه دائم کنفرانس

09151611424

aghaebrahimi@birjand.ac.ir

4

دکتر محسن پارسا مقدم

استاد

مهندسی برق

تربیت مدرس

هیات علمی

82883369

parsa@modares.ac.ir

5

دکتر ابوالفضل واحدی

استاد

مهندسی برق

علم و صنعت ایران

معاون آموزش دانشگاه

09121254437

avahedi@iust.ac.ir

6

دکتر سید سعید اله مرتضوی

استاد

مهندسی برق

شهید چمران اهواز

هیات علمی

 

Mortazavi_s@scu.ac.ir

7

دکتر حمید نادگران

استاد

فیزیک

شیراز

رئیس دانشگاه

09171177039

 

8

دکتر میرفرید قادری

استاد

مهندسی صنایع

تهران

هیأت علمی

09124358344

ghaderi@ut.ac.ir

9

دکتر جواد فیض

استاد

مهندسی برق

تهران

هیأت علمی

61114223

jfaiz@ut.ac.ir

10

دکتر شاهرخ فرهنگی

استاد

مهندسی برق

تهران

هیأت علمی

82084176

farhangi@ut.ac.ir

11

دکتر حبیب رجبی مشهدی

استاد

مهندسی برق

فردوسی مشهد

رئیس دانشکده برق

09155162275

h_mashhadi@um.ac.ir

12

دکتر حمید خالوزاده

استاد

مهندسی برق

خواجه نصیر

هیات علمی

84062422

h_khaloozadeh@kntu.ac.ir

13

دکتر غلامرضا وثوقی

استاد

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

هیات علمی

66165575

vossough@sharif.edu

 

14

دکتر جواد ساده

استاد

مهندسی برق

فردوسی مشهد

هیات علمی

 

Sadeh.um.ac. ir

15

دکتر محمدحسین جاویدی

استاد

مهندسی برق

فردوسی مشهد

هیات علمی

 

h-javidi.um.ac. ir

16

دکتر حمیدرضا پوررضا

استاد

مهندسی کامپیوتر

فردوسی مشهد

هیات علمی

۳۸۸۰۵۰۲۵

hpourreza@um.ac.ir

17

دکتر حیدرعلی طالبی

استاد

مهندسی برق

صنعتی امیرکبیر

هیات علمی

64543340

alit@aut.ac.ir

18

دکتر سجاد صدوق

دانشیار

 

شهیدبهشتی

رئیس حوزه ریاست

09128154924

 

19

دکتر هومن لیاقتی

دانشیار

محیط زیست

شهید بهشتی

رئیس پردیس فنی و مهندسی

09123273799

 

20

دکتر رضا قادری

دانشیار

مهندسی برق

شهیدبهشتی

رئیس دانشکده برق

09121935600

R_ghaderi@sbu.ac.ir

21

دکتر نعمت حسنی

استادیار

مهندسی عمران

شهید بهشتی

رئیس دانشکده عمران

73932401

nemathassani@yahoo.com

22

دکتر رامین حقیقی خوش‌خو

دانشیار

مهندسی مکانیک

شهید بهشتی

مدیرگروه سیستم انرژی

09125644902

 

23

دکترعبداله رشیدی مهرآبادی

دانشیار

مهندسی محیط زیست

شهیدبهشتی

رئیس آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه

09122332290

 

24

دکتر احمد سالم نیا

استادیار

مهندسی برق

شهیدبهشتی

مدیرگروه قدرت

73932502

 

25

دکتر علی اکبرافضلیان

دانشیار

مهندسی برق

شهیدبهشتی

معاون آموزش دانشگاه

09121469974

A_afzalian@sbu.ac.ir

26

دکترمحمدصادق  سپاسیان

دانشیار

مهندسب برق

شهیدبهشتی

معاون دانشکده برق

09121238987

sepasian@pwut.ac.ir

27

دکتر مصطفی رجبی مشهدی

استادیار

مهندسی برق

صنعتی سجاد مشهد

رئیس مرکز ملی دیسپاچینگ

09120711578

r_mashhadi@sadjad.ac.ir

28

دکتر محسن صنیعی

دانشیار

مهندسی برق

شهید چمران اهواز

هیات علمی

 

Mohsen.saniei@gmail.com

29


دکتر سید محمد صادق زاده

دانشیار

مهندسی برق

شاهد

هیات علمی

51212090

Sadeghzadeh@ shahed.ac.ir

30

دکتر محمدرضا ذوالقدری

دانشیار

مهندسی برق

صنعتی شریف

هیات علمی

66165965

zolghadr sharif.edu

31

دکتر اشکان رحیمی کیان

دانشیار

مهندسی مکانیک

تهران

هیات علمی

61114303

arkian@ut.ac.ir

32

دکتر حبیب اله اعلمی

دانشیار

مهندسی برق

امام حسین (ع)

هیات علمی

09121794608

 

33

دکتر علی کیان

 

منابع طبیعی

 

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران

09113926818

 

34

دکتر مجید زندی

استادیار

مهندسی برق

شهید  بهشتی

هیات علمی

73932644

m_zandi@sbu.ac.ir

35

دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی

استادیار

مهندسی برق

شهید  بهشتی

هیات علمی

73932711

r_gavagsaz@sbu.ac.ir

36

دکتر ایمان خزایی

استادیار

مهندسی مکانیک

شهید  بهشتی

هیات علمی

73932688

I_khazaei@sbu.ac.ir

37

دکتر نگار نباتیان

استادیار

مهندسی مکانیک

شهید  بهشتی

هیات علمی

73932711

N_nabatian@sbu.ac.ir

38

دکتر عسل حسینی منزه

استادیار

مهندسی مواد

شهید  بهشتی

هیات علمی

73932711

A_hosseinimonazzah@sbu.ac.ir

39

دکتر پویان هاشمی طاری

استادیار

مهندسی مکانیک

شهید  بهشتی

هیات علمی

73932728

P_hashemi@sbu.ac.ir

40

دکتر پدرام صفرپور

استادیار

مهندسی مکانیک

شهیدبهشتی

مدیر گروه طراحی

73932662

P_safarpour@sbu.ac.ir

41

دکتر پورقلی

استادیار

مهندسی برق

شهیدبهشتی

مدیرگروه کنترل

09121854870

 

42

دکتر مریم فانی

استادیار

مهندسی مکانیک

صنعتی امیرکبیر

هیات علمی

64545253

mfani@aut.ac.ir

43

دکتر داود عرب خابوری

استادیار

مهندسی برق

علم و صنعت ایران

مدیرگروه قدرت

۷۳۲۲۵۷۰۵

khaburi@iust.ac.ir

44

دکتر مهدی اخباری

استادیار

مهندسی برق

شاهد

هیات علمی

51212066

Akhbari@shahed.ac.ir

45

دکتر حمیدرضا نجفی

استادیار

مهندسی برق

بیرجند

هیات علمی

2227044-205

h.r.najafi@birjand.ac.ir

46

دکتر مختار بیدی

استادیار

مهندسی مکانیک

شهیدبهشتی

هیأت علمی

 

 

سخنرانان مدعو خارجی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

Serge PIERFEDERICI

پرفسور

برق - انرژی

Lorraine

پرفسور

+33372744267

serge.pierfederici@univ-lorraine.fr

2

TAKORABET Noureddine

پرفسور

برق - انرژی

Lorraine

پرفسور

+33634612865

noureddine.takorabet@univ-lorraine.fr

3

Matheepot PHATTANASAK

پرفسور

برق - انرژی

King mongkok

پرفسور

0066872232354

matheepot.p@fte.kmutnb.ac.th 

4

R. BENINI

مهندس

برق - انرژی

ASCOT

مدیر فنی

00393473641614

r.benini@ascotinternational.com