ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته اجرایی

اقای سید امیر حمزه امینی

 

خلنم نگین عبیری

آقای محمد رنجبر

آقای کولیوند

 خانم شیوا جلیلی

اعضاي كميته علمي

دکتر فرشته افتخار

دانشیار

میکوبیولوژی

دکتر شیرین فریور

دانشیار

ژنتیک