ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

location_onتالار مولوی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
event ۲ اسفند ۱۳۹۶
تصویر صفحه خانگی کنفرانس

اصطلاح فلور طبیعی میکروبی به جمعیتی از میکروارگانیسم ها گفته می شود که بر روی بدن و یا درون بدن موجودات آلی زندگی می کنند . مطالعات نشان می دهد که بیش از 100 تریلیون میکروارگانیسم  از گروه های مختلف باکتریها ، ارکی ها و ویروس ها به صورت همزیست با بدن انسان زندگی می کنند. این جمعیت عظیم میکروبی میکروبیوتا و  مجموع ژنوم این میکروارگانیسم های همسفره تحت عنوان میکروبیوم نامیده می شود. بررسی ها نشان می دهد که میکروبیوتا بیش از 90% تعداد کل سلول های موجود در بدن انسان را شامل شده  و تقریبا بیش از 150 برابر ژنوم انسان دارای اطلاعات ژنتیکی هستند و به عنوان ژنوم دوم انسان قلمداد می شوند.  بر این اساس انسان بر خلاف دیدگاه کلاسیک یک ابر ارگانیسم  نبوده بلکه ساختار پیچیده ای متشکل از ترکیبات ژنتیکی مختلف و رقابت و انتخاب پویا بین سه قلمرو حیات محسوب می شود.  تحقیقات نشان می دهد که تنها 150 تا 170 نوع  از میکروبیوتا در افراد مختلف غالباً مشترک است، لذا میکروبیوتای هر فرد مخصوص خود اوست و مانند کارت هویت وی محسوب می شود.  به نظر می رسد که ترکیب  هسته ای میکروبیوتا از نسلی به نسل دیگر  منتقل می شود و عوامل مختلفی مانند سن، جنس، نژاد ، موقعیت جغرافیایی و رژیم غذایی موجب تنوع میکروبیوتا در افراد مختلف می شود. در دهه اخیر شواهد زیادی از نقش میکروبیوتا در سلامت و بیماری انسان به دست آمده است به طوری که محققین از میکروبیوتا به عنوان یک اندام ضروری بدن انسان نام می برند که در فرایند های پایه ای بدن انسان مانند متابولیسم، تولید ویتامین ها، تکامل سیستم ایمنی و دفاع بدن در برابر باکتری های بیماریزا نقش دارند.

از سال 2007 موسسه ملی سلامت تحقیقات وسیعی را در مورد جمعیت میکروبی بدن انسان آغاز نموده است. یکی از اهداف اصلی این طرح شناخت تنوع ژنتیکی و فیزیولوژیک انسان، میکروبیوم و عوامل موثر بر تنوع و تکامل میکروبیا می باشد.   همچنین طی انجام این پروژه عظیم به پرسشهایی مانند چگونگی به ارث رسیدن میکروبیوتا و  چگونگی تاثیر میکروبیوتابر سلامت و بیماری انسان پاسخ داده خواهد شد. مجموعه مطالعاتی که تا کنون انجام گرفته شواهدی از نقش میکروبیوتا را در ایجاد بدخیمی های دستگاه گوارش مانند سرطان معده، کلون و مری، بیماری های کبد، اختلالات متابولیکی، دیابت نوع دو، آلرژی ها، آسم، اوتیسم و بیماری های اعصاب و روان مطرح نموده اند که این مساله توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. محققین صاحبنظر معتقدند که درک ارتباط  دقیق میکروبیوتا با بیماریهای مختلف می تواند باعث به وجود آمدن شاخه ای جدید در  در علم پزشکی بنام میکروبیومولوژی شود که در آن از میکروبیوتا به عنوان مارکر های زیستی در تشخیص و پیشگیری از بیماری ها استفاده شود و علاوه بر این، این امکان وجود دارد که  با هدف قرار دادن جمعیت میکروبیوتا و یا تغییر آن  بتوان بیماری های مرتبط را درمان کرد. به عنوان نمونه با آگاهی از این موضوع که میکروبیوتا با تغییر متابولیسم اسید های آمینه در ایجاد دیابت نوع دو نقش دارند، درمان های آینده ضد دیابتی احتمالا بر این میکروارگانیسم ها متمرکز شود. در یک جمع بندی کلی مطالعات  مهیج میکروبیوم که نهایتا منجر به بازنگری الفبای حیات می شود در ابتدای راه است  ومنجر به شناخت میکروبیوتا به عنوان یک اندام واقعی بدن انسان شده و ارتباط آن  با فیزیولوژی  و حتی رفتار انسان در سالهای بعد مشخص خواهد شد.

در ایران مطالعه کوهورت گلستان با همکاری آژانس بین المللی سرطان و انسیتو سرطان آمریکا آغاز شده است که تحقیقاتی را در زمینه میکروبیوم افراد ایرانی آغاز نموده است. با این وجود مطالعات در زمینه  شناخت  پتانسیل های  بالقوه میکروبیوتا به عنوان منبع عظیم میکروبی در مراحل اولیه است و به خصوص متخصصین میکروبیولوژیست کمی در این زمینه فعالیت می کنند که این امر راه را برای تحقیقات فراوان توسط محققین و بخصوص دانشجویان در سالهای آینده باز خواهد کرد.