ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

کمیته علمی همایش

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

۱

دکتر ابراهیم بیگ زاده

استاد

حقوق بین الملل

شهید بهشتی

ریاست دانشکده حقوق

۲

دکتر محمدعلی مظاهری

استاد

روانشناسی بالینی

شهید بهشتی

ریاست دانشکده علوم تربیتی

3

دکتر محمد روشن

دانشیار

حقوق خصوصی

شهید بهشتی

ریاست پژوهشکده خانواده

4

دکتر محمدحسین زارعی

دانشیار

حقوق عمومی

شهید بهشتی

دانشیار

5

دکتر اسدالله یاوری

استادیار

حقوق عمومی

شهید بهشتی

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق

6

دکتر مرجان نعمتی مهر

استادیار

معماری طراحی شهری

شهید بهشتی

استادیار

7

دکتر مرتضی نجابت خواه

دانشیار

حقوق عمومی

مازندران

دانشیار

8

دکتر سید ناصر سلطانی

استادیار

حقوق عمومی

پردیس فارابی قم دانشگاه تهران

استادیار

9

دکتر مهدی شهابی

استادیار

فلسفه حقوق

دانشگاه اصفهان

استادیار

10

دکتر محمد مظهری

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تبریز

استادیار

11

دکتر مسعود فریادی

استادیار

حقوق عمومی

مازندران

استادیار

12

دکتر باقر انصاری

دانشیار

حقوق خصوصی

شهید بهشتی

دانشیار