ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

پژوهشگران و نویسندگان گرامی می توانند مقالات خود را در قالب «چکیده مبسوط» و در حیطه یکی از محورهای موضوعی همایش، تا تاریخ 1 آذرماه 98 از طریق همین وبسایت ارسال نمایند.
هیچ اطلاع رسانی منتشر نشده است.