ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
حق بر سلامت روان؛ شهر و شهروند

تالار عدالت، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
تهران. ولنجک. دانشگاه شهید بهشتی تهران. تالار عدالت دانشکده حقوق
تهران, IR

۲۶ آذر ۱۳۹۸ – ۲۶ آذر ۱۳۹۸

حق بر سلامت یکی از مهم‌ترین حقوقی است که در قالب اسناد و معاهدات بین‌المللی و نیز در اسناد داخلی نظام حقوقی ایران مورد تأکید قانون‌گذار و سیاستمداران قرار گرفته است. قرن بیست و یکم را دوره گذار از حق بر «حیات» به  حق بر«کیفیت و چگونگی حیات» نامیده‌اند. از این رو اهمیت ویژه‌ای بایستی برای حق بر سلامت و به ویژه حق بر سلامت روان قائل شد. در تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) اهمیت سلامت روان در ردیف سلامت جسمی و اجتماعی افراد در نظر گرفته شده است. لذا در مرحله اول مؤثرترین گامی که می‌توان در این حوزه برداشت، توجه به چیستی و اهمیت سلامت روان به مثابه یک حق بنیادین است. مفهوم کلی سلامت روان فرای عدم حضور اختلالات روان­شناختی، به معنای برخورداری از ظرفیت‌ها و توانایی‌‌ها به ‌منظور تطابق افراد با تغییرات محیطی و قابلیت مقابله با مشکلات ناشی از این تغییرات می‌باشد.

با توجه به مباحث مطروحه، در این همایش ملی بر آنیم که با برقراری ارتباط وثیق میان دانش حقوق، روانشناسی و شهرسازی و معماری به اهمیت مطالعات بین رشته ای در ترویج و گسترش سلامت شهروندان بپردازیم و با بهره مندی از تجارب علمی و عملی به تبیین این مهم بپردازیم که چگونه دانش حقوق می‌تواند همچون ابزاری در راستای تحقق تدریجی و پیشروی این حق بنیادین قرار گیرد و منجر به ارتقا و بهبود سلامت روان شهروندان با تاکید بر اهمیت فضای شهری در یک جامعه گردد. لذا این همایش می‌تواند سرآغازی باشد برای تغییر و تحول در نظام حقوقی و شهرسازی ایران در راستای رشد و توسعه سلامت روان شهروندان.

مشاهده جزئیات کنفرانس