ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

مقالات ارسالی آنلاین

در حال حاضر نام کاربری و رمز عبور برای سامانه کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی? دارید؟
رفتن به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید

جهت ارسال مقاله و وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است ثبت‌نام کنید.

چک لیست آماده سازی مقاله ارسالی
  • مقاله ارسالی قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نظرات برای دبیر ضمیمه است.
  • فایل ارسالی مقالات، به فرمت docx. می باشد.
  • http://pkp.sfu.ca) حتی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است
  • فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت 12 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب نه در انتها می باشد.
  • متن به ملزومات سبکی و کتاب‌شناختی لیست شده در راهنمای نویسندگان که در قسمت درباره کنفرانس موجود است، پایبند می باشد.
  • در صورت ارسال به یک محور داوری شده کنفرانس، نام نویسندگان از مقاله ارسالی حذف شده، و «نویسنده» و سال در کتابشناسی و زیرنویس ها به جای نام نویسنده، عنوان مقاله و غیره جایگزین می شود.
  • در صورت ارسال برای داوری، تمام فایل های office (شامل فایل های تکمیلی) با رفتن به قسمت file، انتخاب Save as و کلیک بر Tools (یا Options در مک)، کلیک بر Securityف انتخاب Remove personal information from file properties on save، انتخاب Save، ذخیره می شوند.