ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
حقوق دیپلماتیک در پرتو تحولات جدید

مرکز تحقیقات و حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی- تالار سلام
ولنجک- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- مرکز تحقیقات و حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی- تالار سلام
تهران, IR

۵ دی ۱۳۹۶ – ۶ دی ۱۳۹۶

حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های مهم حقوق بین الملل و روابط بین الملل است که متأسفانه به علت اینکه در دانشکده های حقوق ارائه نمی شود، دانشجویان حقوق و علاقه­مندان به مباحث دیپلماتیک کمتر از مباحث مربوط به این حوزه بهره مند می شوند.

این کارگاه در پی آن است که آخرین تحولات حوزه حقوق دیپلماتیک را از منظری حقوقی و نه سیاسی ( چندان که در دانشکده های روابط بین الملل و وزارت خارجه مرسوم است) ارائه کند.

ارائه کنندگان کارگاه از متخصصان حقوقی هستند که سابقه ارزشمند فعالیت های دیپلماتیک را دارند و جنبه های عملی حقوق یاد شده را نیز می توانند به دانشجویان ارائه نمایند.

مشاهده جزئیات کنفرانس