ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

راهنمای نویسندگان

شرکت کنندگان محترم می بایست مقالات خود را در دو قالب فایل  pdf و فایل tex ارسال نمایند. در ضمن می توانید از  یکی از قالب های زیر ( قالب نگارش فارسی- قالب نگارش انگلیسی) استفاده نمایید.

راهنمای نویسندگان (قالب نگارش فارسی)

  Authors Guide (قالب نگارش انگلیسی)

ارسال مطالب به این کنفرانس بسته شد در 26-9-1397.