ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته اجرایی

دکتر بیژن احمدی - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رجبعلی برزویی - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی پوربرات - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر صمد حاج جباری - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود حجاریان - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فاطمه خسروی - پژوهشگاه دانش‌های بنیادین

دکتر علیرضا سالمکار - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد صادق شاهرخی - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رضا طالب - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عباس فخاری - دانشگاه شهید بهشتی (دبیر همایش)

دکتر مجتبی گنجعلی - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مژگان محمودی - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر خسرو منصف شکری - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مرتضی منیری - دانشگاه شهید بهشتی

اعضاي كميته علمي

دکتر حمید رضا ابراهیمی ویشکی - دبیر علمی (دانشگاه فردوسی)
دکتر محمد اکبری توتکابنی (دانشگاه گیلان)
دکتر سید مسعود امینی (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر عبدالرسول پورعباس ( دانشگاه امیرکبیر)
 دکتر عباس فخاری (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر حمید رضا رحیمی (دانشگاه آزاد تهران شمال)
دکتر محمد رمضان پور (دانشگاه دامغان)
دکتر علی اکبر عارفی جمال (دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر عطا الله عسگری همت (‌دانشگاه شهید باهنر)
دکتر رجبعلی کامیابی گل (دانشگاه فردوسی)
دکتر علیرضا مدقالچی (دانشگاه خوارزمی)
دکتر رسول نصر اصفهانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
دکتر میثم نصیری (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)

سوابق همایش‌های برگزار شده در دوره‌ها ي قبل

 1. اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، 4-5 بهمن 1391، دانشگاه صنعتی اصفهان
 2. دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، 15-17 دی ماه 1392، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات IPM)) تهران
 3. سومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، 1-2 بهمن 1393، دانشگاه یزد
 4. چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، 30دی-1بهمن 1394، دانشگاه خوارزمی تهران
 5. پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، 29-30 دی ماه 1395، دانشگاه فردوسی مشهد
 6. ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها،  بهمن 1396، دانشگاه حکیم سبزواری
 7. هفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها،  دی 1397، دانشگاه شهید بهشتی

هیات موسس سمینار

دکتر حمیدرضا ابراھیمي ويشکي دانشگاه فردوسي مشھد

دکتر غلامحسین اسلام زاده دانشگاه شیراز

دکتر سید مسعود امیني دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبدالرسول پورعباس دانشگاه صنعتي امیر کبیر 

دكتر محمدعلي پورعبدالله دانشگاه فردوسي مشھد

دکتر سید علیرضا حسینیون دانشگاه شھید بھشتي

دکتر محمدعلي دھقان دانشگاه ولي عصر رفسنجان

دکتر علي رجالي دانشگاه اصفھان

دکتر مھدي رجبعلي پور دانشگاه شھید باھنر کرمان

دکتر عبدالحمید رياضي دانشگاه صنعتي امیرکبیر

دكتر طاھر قاسمي ھنري دانشگاه خوارزمي

دکتر رجبعلي کامیابي گل دانشگاه فردوسي مشھد

دکتر محمود لشکري زاده بمي دانشگاه اصفھان

دکتر علیرضا مدقالچي دانشگاه خوارزمي

دكتر رسول نصر اصفھاني دانشگاه صنعتي اصفهان

سخنرانان مدعو

غلامحسین اسلام‌ زاده (دانشگاه شیراز)


پیمان اسلامی (دانشگاه واریک، انگلستان)


آدام اسکالسکی (ایمپن، لهستان)


جوزه الوز ( دانشگاه پورتو، پرتغال)


علی تهذیبی (دانشگاه سائو کارلوس، برزیل)


محمد علی دهقان (ولی‌عصر رفسنجان)


علی رجالی (دانشگاه اصفهان)

محمد صوفی (دانشگاه ریودوژانیرو،‌ برزیل)


محیا قندهاری (دانشگاه لاور، آمریکا)


مهرداد کلانتر (دانشگاه هیوستون، آمریکا)

کمیته مشاوران علمی

 ۱ .دكتر غلامحسين اسلامزاده دانشگاه شيراز

 ۲ .دكتر مجيد اسحاقي دانشگاه سمنان

۳ .دکتر فاطمه ابطحی دانشگاه اصفهان

۴ .دكتر صديقه باروط كوب دانشگاه بجنورد

۵ . دكتر نرگس تولايي دانشگاه دامغان

۶ .  دکتر مرتضی اسماعیلی دانشگاه خوارزمی

۷ .دکتر علی جباری دانشگاه  شهید باهنر کرمان

۸ .دكتر حسين جوانشيري دانشگاه يزد

۹ .دكتر محمدعلي دهقان دانشگاه ولي عصر رفسنجان

۱۰ .دكتر اصغر رحيمي دانشگاه مراغه

۱۱. دکتر مهدی رستمی دانشگاه امیر کبیر

۱۲ .دکتر فرشته سعدی دانشگاه تربیت مدرس

۱۳ .دكتر قدير صادقي دانشگاه حكيم سبزواري

۱۴. دکتر داود علیمحمدی دانشگاه اراک

  ۱۵.دكتر فرشيد عبدالهي دانشگاه شيراز

  ۱۶.دكتر علي غفاري دانشگاه سمنان

۱۷ .دكتر طاهر قاسمي هنري دانشگاه خوارزمي

۱۸ .دکتر محمد باقر اسدی دانشگاه تهران

۱۹ . دکتر احمد صفاپور ولی عصر رفسنجان

۲۰ .دکتر سیما سلطانی رنانی دانشگاه صنعتی اصفهان

  ۲۱.دکتر کاظم حق نژاد آذر دانشگاه محقق اردبیلی

۲۲ .دکتر مهدی نعمتی دانشگاه صنعتی اصفهان

 • account_circleکاربر
 • notifications اطلاع رسانی ها
 • format_sizeسایز متن
 • infoاطلاعات برای کاربران