ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

مجموعه کارگاه های آموزشی طراحی تکلیف ارزیابی شناخت فضایی در محیط واقعیت مجازی (سه دوره یک روزه)

تمایل دارید به این کنفرانس ارسال کنید؟ پیشنهاد می کنیم صفحه درباره کنفرانس را برای سیاست های کنفرانس مطالعه کنید؛ هم چنین از صفحه صفحه خانگی کنفرانس برای اطلاع از کنفرانس های پیش رو بازدید نمایید.