ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

مجموعه کارگاه های آموزشی طراحی تکلیف ارزیابی شناخت فضایی در محیط واقعیت مجازی (سه دوره یک روزه)

ما شرکت کنندگان در کنفرانس را تشویق می کنیم تا برای مشاهده اطلاعیه مقالات این کنفرانس ثبت نام کنند. پیشنهاد می کنیم صفحه درباره کنفرانس را برای اطلاع از سیاست های کنفرانس، و صفحه صفحه خانگی کنفرانس را برای کنفرانس های پیش رو مطالعه نمایید.