ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
مجموعه‌کارگاه‌های آموزشی طراحی تکلیفِ ارزیابیِ شناختِ فضایی در محیط واقعیت مجازی (سه دوره‌ی یک‌روزه)

پژوهشکده علوم شناختی و مغز
اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی اصلی، روبه‌روی ساختمان حراست، پژوهشکده علوم شناختی و مغز
تهران, IR

۶ تیر ۱۳۹۸ – ۶ تیر ۱۳۹۸

شناخت فضایی از جمله‌ي حوزه‌های مهم در علوم شناختی است که نه تنها مورد توجه پژوهشگران و بالین‌گرانِ شناختی است، بلکه در طراحی سیستم‌های پیچیده‌ی دیجیتال، طراحی روبات‌ها و نیز تعامل‌های بین انسان و کامیپوتر نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی، امروزه به دلیل محدودیت‌های بسیاری که محیط‌های واقعی در بررسی ابعاد مختلف این حوزه دارند، تکلیف‌های مورد استفاده در ارزیابی‌های مورد نیاز در حوزه‌ي شناخت فضایی، به‌ویژه مسیریابی فضایی، عمدتاً در محیط واقعیت مجازی (Virtual Reality) طراحی می‌شود. بازی‌های شناختی از جمله‌ي محصولات تولیدشده در این محیط است. در این کارگاه برآنیم تا نحوه‌ي طراحی تکلیف در محیط واقعیت مجازی در قالبِ بازی‌های جدی را آموزش دهیم. محوریت آموزش حل مسئله‌ای در مسیریابی فضایی خواهد بود. در پایان ، به کمک ابزارهای آمار فضایی، به ارائه‌ي نحوه‌ي تحلیل داده‌های رفتاری و الگوهای فضاییِ مستخرج از این تکلیف خواهیم پرداخت. در بخش‌های عملیِ این کارگاه نرم‌افزار Unity‌ نیز آموزش داده می‌شود.

مشاهده جزئیات کنفرانس