ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

دبیر علمی

آقای دکتر هادی صفائی پور

دبیر اجرایی

خانم مهندس لیلا قاسمی

 

 

اهداف و ضرورت برگزاری همایش

بسط دانش مربوط به میراث معماری تاریخی ایران در دوره ایلخانی

شناخت تاریخی و معمارانه بنا و محوطه سلطانیه

بررسی تطبیقی معماری ایلخانی و معماری هم‌عصر آن در فلورانس ایتالیا

سخنرانان و موضوع سخنرانی آنها

ردیف

محتوای برنامه

سخنران

1

شهر سلطانیه در چهارسوی رنسانس ایرانی- اروپائی

مهندس سید مهدی مجابی

2

تبادلات دیپلماتیک و نوآوری‌های معماریانه در امتداد جاده ابریشم مابین سلطانیه و ایتالیا در قرن چهاردهم میلادی

دکتر لورنتسو ویگوتی

3

پهنه فرهنگی دشت سلطانیه در سده هشتم هجری

دکتر مهسا فیضی

4

بررسی  تزیینات هندسی در آرایه های معماری بناهای شاخص دوره ایلخانی با تمرکز بر بنای گنبد سلطانیه 

دکتر بهاره تقوی‌نژاد

5

نگاهی تطبیقی به ساخت گنبد در معماری قرن چهاردهم میلادی فلورانس

دکتر داریو دونِتّی

6

یافته‌های تازه در مورد ساختار سازه‌ای گنبد سلطانیه

دکتر هادی صفایی‌پور

7

میزگرد تخصصی مرمت و احیای ارگ و بنای گنبد سلطانیه

دکتر اکبر زرگر، مهندس سید مهدی مجابی، مهندس محمدحسن محب‌علی، دکتر علی‌رضا رازقی

کمیته علمی

آقای دکتر هادی ندیمی- مدرس دانشگاه و مدیر مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران

آقای دکتر اکبر زرگر- مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران

خانم دکتر زهرا اهری- مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران

آقای دکتر هادی صفایی پور- مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران

آقای دکتر علیرضا رازقی- مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

خانم دکتر بهاره تقوی نژاد- مدرس  و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان