ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
همایش دومین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی۱۸ آذر ۱۳۹۵ – ۱۸ آذر ۱۳۹۵

  • اهمیت علم ژنتیک و سلول های بنیادی، داروهای جدید در حوزه سلول درمانی، روش های جدید در ویرایش ژنی برای ژن و سلول درمانی، ترویج علم ژنتیک و استفاده از آن در ژن و سلول درمانی سرطان در داخل کشور، پاسخ سیستم ایمنی به وکتورهای ژن درمانی و واکسن های مورد استفاده و ژن درمانی در بیماری های مختلف این ضرورت را ایجاد کرده است که نیاز به برگزاری همایش های از این قبیل در کشور ایجاد شود.
  • این سمپوزیوم با محوریت روش های نوین در ویرایش ژنوم تکیه بر تکنولوژی CRISPR  و نیز با تکیه بر اهمیت جایگاه ژن درمانی در پزشکی نوین و نیز چالش های موجود در بحث های اخلاق پزشکی برگزار می گردد.
  • قابل ذکر است به دلیل محدودیت مکانی زمان ثبت نام تا موقع تکمیل ظرفیت می باشد.
  • همچنین عدم پرداخت به موقع وجه در زمان ثبت نام ، نام شما از لیست ثبت نامی ها حذف می گردد.

مشاهده جزئیات کنفرانس