ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

شیرین فریور
دکتر
استادیار
تلفن ثابت: 09127368406
ایمیل: s_farivar@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبان فنی سامانه کنفرانس ها
ایمیل: conference@sbu.ac.ir