ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

پس از 6 دوره برگزاری کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران درسطح ملی،  اینک در نظر است با حضور پژوهشگران و شرکت‌های خارجی این کنفرانس در سال‌جاری در سطح بین المللی  و در تاریخ  9-7 اسفند ماه سال 1397 دردانشگاه شهید بهشتی و با یاری شماری از دانشگاه ها و سازمان های دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی مرتبط با این حوزه و با شعار " انرژی پاک برای ایران پاک " برگزارگردد. لذا تمامی اساتید و دانشجویان و صاحب‌نظران و دست اندرکاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده برق دعوت به‌عمل می‌آید تا دستاوردهای علمی و یافته‌های تجربی و تخصصی خود را در قالب مقالات علمی- پژوهشی جهت ارائه در این کنفرانس به دو زبان فارسی و یا انگلیسی ما را یاری نمایند.

ارسال مطالب به این کنفرانس بسته شد در 15-8-1397.