ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

دکتر حمیدی
دبیر اجرایی
دانشگاه شهید بهشتی
تلفن ثابت: 02181032243
ایمیل: infi@vsi.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir