ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

کمیته اجرایی

دکتر مهاجرانی

دکتر جهانگیری

دکتر قناعت

دکتر عربانیان

دکتر انصاری

دکتر دلفی

دکتر توسلی

دکتر نیکنام

کمیته علمی کنفرانس

رديف

نام ونام خانوادگي

دانشگاه

۱

دکتر روضاتی

دانشگاه گیلان

۲

دکتر ملکی

سازمان انرژی اتمی

۳

دکتر مشفق

دانشگاه شریف

۴

دکتر لطیفی

دانشگاه شهید بهشتی

5

دکتر بدراقی

دانشگاه شهید بهشتی

6

دکتر مرتضی علی

دانشگاه الزهرا

7

دکتر قلمبر دزفولی

دانشگاه شهید چمران اهواز

8

دکتر فرد منش

دانشگاه شریف

9

دکتر حمزه

دانشگاه شریف

10

دکتر خراسانی

دانشگاه شهید بهشتی

11

دکتر ایرجی زاد

دانشگاه شریف

12

دکتر عباسی

دانشگاه مالک اشتر

13

دکتر ذاکری

دانشگاه شیراز

14

دکتر سوالویی

دانشگاه تهران

15

دکتر خسروشاهی

رصدخانه ملی

16

دکتر نیلی

دانشگاه تهران

17

دکتر عربی

دانشگاه فردوسی مشهد

18

دکتر قرآن نویس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

19

دکتر سلامتی

دانشگاه صنعتی اصفهان