ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام برای افراد عادی
هزینه شرکت در کنفرانس 2000000 ریال+ هزینه پذیرایی 350000 ریال
آنلاین ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ 2350000 (IRR)
ثبت نام دانشجویان عضو انجمن
هزینه شرکت در کنفرانس 700000 ریال+ هزینه پذیرایی 350000 ریال
آنلاین ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ 1050000 (IRR)
ثبت نام دانشجویان غیر عضو
هزینه شرکت در کنفرانس 1200000 ریال+ هزینه پذیرایی 350000 ریال
آنلاین ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ 1550000 (IRR)
ثبت نام غیر دانشجو وعضو انجمن
هزینه شرکت در کنفرانس 1500000 ریال+ هزینه پذیرایی 350000 ریال
آنلاین ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ 1850000 (IRR)
ثبت نام برای اجاره غرفه نمایشگاهی
هر غرفه به متراژ ١٢ متر مربع
آنلاین ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 12000000 (IRR)