ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

فرم ثبت نام

برای استفاده از فرم ثبت نام لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj8TlroafoqusHtV9D-bQcmZjnzYg_-1hELRg8-PB5w-9O8g/viewform

کمیته برگزار کننده

  •  دکتر خدیجه احمدی آملی (دانشگاه پیام نور)
  • دکتر اشرف دانشخواه (دانشگاه بوعلی سینا همدان دبیر علمی)
  •  دکتر راحله جعفری (دانشگاه خوارزمی)
  •  دکتر محبوبه علیزاده صنعتی (دانشگاه گلستان)
  •  دکتر نگار شهنی کرمزاده (دانشگاه شهید بهشتی)
  •  دکتر مژگان محمودی (دانشگاه شهید بهشتی، دبیر اجرایی)
  •  دکتر زهره مستقیم (دانشگاه علم و صنعت ایران)
  •  دکتر فرشته ملک (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی).