ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

این کارگاه به دلیل درخواست‌های مکرر پژوهشگران و دانشجویان رشته زیست‌شناسی مبنی‌ بر علاقه‌مندی به برگزاری کارگاه آموزشی مذکور برای به‌کارگیری در تحقیقات آزمایشگاهی و پروژه‌های پایان نامه این کارگاه در روز سه‌شنبه 26 آبان 1394، از سوی دانشکده علوم زیستی برگزار می گردد.

ارسال مطالب به این کنفرانس بسته شد در 19-8-1394.