ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

آشنایی و آموزش دانشجویان با روش‌های صحیح کار با حیوانات آزمایشگاهی و آموزش تکنیک‌های مرتبط با تحقیقات در زمینه رشته زیست شناسی اعم از تزریقات، تیمار، مبانی تئوری و عملی جراحی و مراقبت‌های بعد از آن  که در یک کارگاه یک روزه انجام می گیرد.