ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

محسن زندی
دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
تلفن ثابت: 73932713
ایمیل: m_zandi@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir