ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کارگاه آشنايي با مباني تئوري و عملي جراحي و كار با حيوانات آزمايشگاهي

ما شرکت کنندگان در کنفرانس را تشویق می کنیم تا برای مشاهده اطلاعیه مقالات این کنفرانس ثبت نام کنند. پیشنهاد می کنیم صفحه درباره کنفرانس را برای اطلاع از سیاست های کنفرانس، و صفحه صفحه خانگی کنفرانس را برای کنفرانس های پیش رو مطالعه نمایید.

احتراما به استحضار می رساند که کارگاه̎ کار با حیوانات آزمایشگاهی̎ در روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۴ راس ساعت  ۹ صبح در آزمایشگاه ̎ فیزیولوژی قلب و اعصاب̎  دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. حضور بموقع شما عزیزان موجب تسهیل در روند برنامه ها خواهد بود. در ضمن به همراه داشتن روپوش آزمایشگاه برای شرکت در کنگره الزامی می باشد