ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کارگاه آشنایی با مبانی تئوری و عملی مدل حیوانی سکته مغزی(MCAO)

تمایل دارید به این کنفرانس ارسال کنید؟ پیشنهاد می کنیم صفحه درباره کنفرانس را برای سیاست های کنفرانس مطالعه کنید؛ هم چنین از صفحه صفحه خانگی کنفرانس برای اطلاع از کنفرانس های پیش رو بازدید نمایید.