ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام کارگاه آشنایی با تکنیک الکتروبلاتینگ- ویژه دانشجویان
آنلاین ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ 800000 (IRR)
ثبت نام کارگاه آشنایی با تکنیک الکتروبلاتینگ- ویژه اساتید
آنلاین ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ 1200000 (IRR)
ثبت نام کارگاه آشنایی با تکنیک الکتروبلاتینگ- ویژه افراد عادی
آنلاین ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ 1000000 (IRR)