ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

این کارگاه به دلیل درخواست‌های مکرر پژوهشگران و دانشجویان رشته زیست شناسی مبنی‌ بر علاقه‌مندی به برگزاری کارگاه آموزشی مذکور برای به‌کارگیری در تحقیقات آزمایشگاهی و پروژه های پایان نامه این کارگاه در روز سه شنبه 4 آذرماه 1394، از سوی  دانشکده علوم زیستی برگزار می گردد

ارسال مطالب به این کنفرانس بسته شد در 14-11-1394.