ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

امروزه استفاده از تکنیک‌های ملکولی برای تایید صحت نتایج بدست آمده و توجیه صحیح یافته ها بسیار ضروری است که این تکنیک در رشته‌های مرتبط با زیست شناسی برای سنجش بیان پروتئین ترکیبات بسیار کاربردی است