ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

فریده کاکایی
دبير اجرایی
ولنجک- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین
تلفن ثابت: 29902640
ایمیل: far10478@gmail.com

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir