ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
کارگاه مديريت منابع علمي با استفاده از نرم‌افزار Endnote مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

سایت کامپیوتر طبقه -۱ ساختمان فناوری اطلاعات
ولنجک- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی
تهران, IR

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – ۲۲ آذر ۱۳۹۶

کسب توانمندی مدیریت منابع ( رفرنس‌ها ) یک ضرورت برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعضاء هیات علمی است. با بهره گیری از نرم افزار‌های مدیریت منابع (رفرنس‌ها) قادر خواهید بود منابع بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی و اینترنت و کتب را سازماندهی نموده و ضمن تشکیل یک کتابخانه، در هنگام تدوین مقاله، رساله و پایان‌نامه به سهولت منابع را در متن، متناسب با ساختار مجله مورد نظر، جاگذاری و شماره بندی نمائید. کسب این مهارت برای سهولت در نوشتن رساله و پایان‌نامه و مقاله نویسی ضروری است

بررسی اجمالی(بيان محورهاي اصلي و تخصصي کارگاه):

شیوه اجرایی

بخش تئوری

مقدمه‌ای بر ساختار کلی مقاله‌ها و مقاله نویسی

معرفي نرم افزار و دلايل استفاده از آن

چگونگي اجراي نرم افزار و معرفي محيط كاری

باز كردن يك كتابخانه نمونه و معرفي فيلد و ركورد

نمايش فيلدهاي مختلف براي يك منبع

بخش عملی

ايجاد يك كتابخانه جديد

وارد كردن اطلاعات يك منبع جديد بصورت دستي

تمرين و پرسش و پاسخ

جستجوي منابع  از منابع الکترونیکی مانند موتورهای جستجو و پایگاه‌های داده و بارگذاری آن در برنامه

تمرين و رفع اشكال

رفرنس‌نویسی هنگام نوشتن یک متن (مانند مقاله) در محیط برنامه WORD

تمرين و پرسش و پاسخ

ویرایش منابع و تغییرات آن در متن (مانند مقاله) بر اساس ساختار مجله‌های مختلف

تمرين و پرسش و پاسخ         

منابع :

نصرتی، کاظم، روش‌های کاربردی در پژوهش علمی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی               

مشاهده جزئیات کنفرانس

کارگاه مديريت منابع علمي با استفاده از نرم‌افزار Endnote مخصوص اعضا محترم هیات علمی

سایت کامپیوتر طبقه -۱ ساختمان فناوری اطلاعات
ولنجک- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی
تهران, IR

۲۸ آذر ۱۳۹۶ – ۲۹ آذر ۱۳۹۶

کسب توانمندی مدیریت منابع ( رفرنس‌ها ) یک ضرورت برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعضاء هیات علمی است. با بهره گیری از نرم افزار‌های مدیریت منابع (رفرنس‌ها) قادر خواهید بود منابع بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی و اینترنت و کتب را سازماندهی نموده و ضمن تشکیل یک کتابخانه، در هنگام تدوین مقاله، رساله و پایان‌نامه به سهولت منابع را در متن، متناسب با ساختار مجله مورد نظر، جاگذاری و شماره بندی نمائید. کسب این مهارت برای سهولت در نوشتن رساله و پایان‌نامه و مقاله نویسی ضروری است

بررسی اجمالی(بيان محورهاي اصلي و تخصصي کارگاه):

شیوه اجرایی

بخش تئوری

مقدمه‌ای بر ساختار کلی مقاله‌ها و مقاله نویسی

معرفي نرم افزار و دلايل استفاده از آن

چگونگي اجراي نرم افزار و معرفي محيط كاری

باز كردن يك كتابخانه نمونه و معرفي فيلد و ركورد

نمايش فيلدهاي مختلف براي يك منبع

بخش عملی

ايجاد يك كتابخانه جديد

وارد كردن اطلاعات يك منبع جديد بصورت دستي

تمرين و پرسش و پاسخ

جستجوي منابع  از منابع الکترونیکی مانند موتورهای جستجو و پایگاه‌های داده و بارگذاری آن در برنامه

تمرين و رفع اشكال

رفرنس‌نویسی هنگام نوشتن یک متن (مانند مقاله) در محیط برنامه WORD

تمرين و پرسش و پاسخ

ویرایش منابع و تغییرات آن در متن (مانند مقاله) بر اساس ساختار مجله‌های مختلف

تمرين و پرسش و پاسخ         

منابع :

نصرتی، کاظم، روش‌های کاربردی در پژوهش علمی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی               

مشاهده جزئیات کنفرانس

مديريت منابع علمي با استفاده از نرم‌افزار Endnote, IR

۸ بهمن ۱۳۹۴ – ۹ بهمن ۱۳۹۴

کسب توانمندی مدیریت منابع ( رفرنس‌ها ) یک ضرورت برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعضاء هیات علمی است. با بهره گیری از نرم افزار‌های مدیریت منابع (رفرنس‌ها) قادر خواهید بود منابع بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی و اینترنت و کتب را سازماندهی نموده و ضمن تشکیل یک کتابخانه، در هنگام تدوین مقاله، رساله و پایان‌نامه به سهولت منابع را در متن، متناسب با ساختار مجله مورد نظر، جاگذاری و شماره بندی نمائید. کسب این مهارت برای سهولت در نوشتن رساله و پایان‌نامه و مقاله نویسی ضروری است .

مشاهده جزئیات کنفرانس