ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلیکارمند دانشگاه شهید بهشتی
تلفن ثابت: 22431911-3
فاکس: 22431911-3
ایمیل: info.chpd@mail.sbu.ac.ir