ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
کارگاه دستورزی ژنتیکی و کلونینگ با استفاده از ابزار های بیوانفورماتیکیIR

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

این کارگاه به منظور افزايش توان شرکت‌کنندگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیولوژی و بیوتکنولوژی- کشاورزی و کلیه رشته های  پژشکی ) در زمينه استفاده از بیوانفورماتیک در زمینه  همسانه‌سازي ژن‌ها و کاربرد آنها در تحقيقات ملکولي هر سال یکبار برگزار می شود.

مشاهده جزئیات کنفرانس