ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
کارگاه پردازش اطلاعات چند متغیری در پژوهش های معماریIR

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

در رشته معماری و شهرسازی گاه پژوهش ­هایی در زمینه اقلیم و انرژی، روان­شناسی محیط و ... انجام می­ گیرد که شامل گردآوری داده­ های بسیار زیادی است و پردازش و تحلیل آنها نیاز به دانش پیشرفته تری از علم آمار دارد. تحلیل این حجم عظیم اطلاعات و اولویت بندی تأثیر عوامل مختلف بر یکدیگر جهت دستیابی به نتایج و تصمیمات درست، با استفاده از روش ­های تحلیل آماری و پردازش اطلاعات چند متغیری، می­ توانند پژوهشگر را در حصول اطمینان از یافته­ های پژوهشی خود و دفاع از صحت آن یاری دهند. به همین جهت بنا به نیاز برخی از اساتید و دانشجویان دانشکده معماری، درخواست برگزاری کارگاه فوق صورت گرفته است.

مشاهده جزئیات کنفرانس