ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته علمی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

1

دکتر مجتبی زارعی

استاد

پزشک، متخصص مغز و اعصاب

شهید بهشتی

هیات علمی

29905809

 

2

دکتر مسعود طهماسیان

استادیار

پزشک، دکترای تصویربرداری عصبی

شهید بهشتی

هیات علمی

29905803