ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
هزینه ثبت نام کارگاه پروپوزال نویسی (آزاد)
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ 2500000 (IRR)
هزینه ثبت نام کارگاه پروپوزال نویسی (دانشجویی)
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ 1250000 (IRR)
ثبت نام مجموع دو کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی (دانشجویی)
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ 2000000 (IRR)
ثبت نام مجموع دو کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی (آزاد)
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ 4000000 (IRR)