ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام در سمینار (ویژه دانشجویان)
شرکت کنندگان در سمینار جهت حضور در کارگاه ها نیاز ه ثبت نام ندارند.
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ 2000000 (IRR)
ثبت نام در سمینار (ویژه اساتید)
شرکت کنندگان در سمینار جهت حضور در کارگاه ها نیاز ه ثبت نام ندارند.
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ 3000000 (IRR)
ثبت نام در سمینار (ویژه سایرین)
شرکت کنندگان در سمینار جهت حضور در کارگاه ها نیاز ه ثبت نام ندارند.
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ 3500000 (IRR)
ثبت نام صرفا جهت شرکت در گارگاه (ویژه دانشجویان)
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ 1500000 (IRR)
ثبت نام صرفا جهت شرکت در گارگاه (ویژه اساتید)
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ 2000000 (IRR)
ثبت نام صرفا جهت شرکت در گارگاه (ویژه سایرین)
آنلاین ۷ آبان ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ 2500000 (IRR)