ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
روش شناسی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی با تاکید بر مطالعات قرآن و نهج البلاغه؛ الزامات روش شناختی و معرفت شناختی

پژوهشکده اعجاز قرآن
داتشگاه شهید بهشتی- ساختمان شهدا- طبقه اول- پژوهشکده اعجاز قرآن- سالن کنفرانس
تهران, IR

۱۳ آذر ۱۳۹۵ – ۱۳ آذر ۱۳۹۵

این کارگاه توسط پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد نهج البلاغه به طور مشترک برگزار میگردد.

این کارگاه در تاریخ 13/9/1395 در سالن کنفرانس پژوهشکده اعجاز قرآن برگزار میگردد.

مشاهده جزئیات کنفرانس