ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کارگاه ثبت و پردازش همزمان سیگنال مغزی و ردیاب چشمی

تمایل دارید به این کنفرانس ارسال کنید؟ پیشنهاد می کنیم صفحه درباره کنفرانس را برای سیاست های کنفرانس مطالعه کنید؛ هم چنین از صفحه صفحه خانگی کنفرانس برای اطلاع از کنفرانس های پیش رو بازدید نمایید.