ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
کلونینگ مولکولی و انتقال ژن به باکتری

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی

۲۲ آبان ۱۳۹۵ – ۲۳ آبان ۱۳۹۵

امروزه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی میکروبی به عنوان یک رکن اساسی در پژوهش های پایه ای در بیولوژی مورد نظر قرار گرفته لذا لازم است هر پژوهشگر در حوزه بیولوژی با اصول و قواعد اولیه این تکنیک ها با روشی کاملا دسته بندی شده و کاربردی آشنا باشد. همچنین علاوه بر نگاه ویژه ای که به تکنیک های مهندسی ژنتیک در بخش پژوهشی شده است، امروزه این علم به یکی از بخش های قابل توجه در صنعت مبدل شده است به نحوی که در کشور ما نیز به عنوان یک روش جهت تولید ثروت و کسب درآمد و اشتغال زایی در غالب شرکت های دانش بنیان کوچک زود بازده مطرح می باشد
به این جهت برگزارکننده کارگاه فوق به این موضوع توجه داشته و کارگاه جامعی را با اهداف زیر طرح ریزی نموده است:
1.دسته بندی مناسب و کاربردی مقدمات علم بیوتکنولوژی در ذهن شرکت کنندگان
2.ایجاد انگیزه در دانشجویان برای ورود به علم بیوتکنولوژی و افزایش اعتماد به نفس برای ورود به بازار بیوتکنولوژی میکروبی
3.ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه بیوتکنولوژی میکروبی
4.ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث مهندسی ژن
5.ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث کلونینگ ژن و روش های شناسایی و تأیید آنها
6.ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث تخلیص پروتئین های نوترکیب

مشاهده جزئیات کنفرانس