ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نحوه نگارش و ارائه شفاهی پروپوزال - نحوه نگارش و ثبت مقالات ISI

لطفا پس از ثبت نام جهت هماهنگی بیشتر با این شماره تماس حاصل نمایید. 09120728598

سرفصل‌های کارگاه نحوه‌ی نگارش و ارائه‌ی شفاهی پروپوزال:

1)ایده‌پردازی و فلسفه‌ی پژوهش

2)بررسی منابع اطلاعات الکترونیکی مرتبط به ایده‌ی اولیه

3)فرمت کلی نگارش طرح پژوهشی و قسمت‌های آن

4)چگونگی خلاصه‌نویسی اهداف، سابقه و فرضیه

5)اصول نگارش متون علمی

6)تهیه‌ی یک طرح پژوهشی بصورت کارگاهی

7)چگونگی تهیه‌ی مطالب برای ارائه‌ی شفاهی

8)اصول سخنرانی و ارائه‌ی موضوعات علمی

9)بررسی کارگاهی یک ارائه شفاهی پژوهشی

سرفصل‌های کارگاه نحوه‌ی نگارش و ثبت مقالات ISI :

1)معرفی منابع اطلاعات الکترونیکی

2)ایده پردازی و اصول پژوهش

3)معرفی قسمت‌های مختلف مقالات علمی

4)خلاصه‌نویسی یک مقاله علمی و اهداف متناظر آن

5)آنچه در نوشتن مقدمه، مواد و روش، بحث و نتیجه‌گیری اهمیت دارد

6)رفرنس نویسی برپایه‌ی Endnote  ، Mandely

7)انتخاب ژورنال مرتبط

8) روش ثبت مقاله