ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
نحوه نگارش و ارائه شفاهی پروپوزال - نحوه نگارش و ثبت مقالات ISI

مرکز تحقیقات پروتئین
تهران - اوین - میدان شهید شهریاری - دانشگاه شهیدبهشتی - جنب درمانگاه دانشگاه - مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی
تهران, IR

۸ اسفند ۱۳۹۸ – ۹ اسفند ۱۳۹۸

لطفا پس از ثبت نام جهت هماهنگی بیشتر با این شماره تماس حاصل نمایید. 09120728598

این کارگاه در دو روز برگزار میگردد.

عنوان کارگاه روز اول نحوه‌ی نگارش و ارائه‌ی شفاهی پروپوزال می باشد.

عنوان کارگاه روز دوم نحوه‌ی نگارش و ثبت مقالاتISI می باشد.

مشاهده جزئیات کنفرانس